top of page

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem els usuaris de les dades de l'entitat o persona propietària d'aquesta pàgina web:

Responsable

-Denominació Social: Peppo and Pets, SL

-CIF / NIF / NIE: B05273834

-Nom Comercial: Peppo and pets

-Domicili Social: C/ Sant Sebastià, 34  03400 Villena (Alacant)

-E- Mail:  guau@peppoandpets.com

Registres:

–Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Llistes de Correu, Empleats i Usuaris Web.

-Nom de domini (lloc web): https://peppoandpets.com/

 

OBJECTE

Peppo and Pets, Sl (d'ara endavant, Peppo and Pets), responsable del lloc web, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació a fi de regular l'ús de la pàgina que posa a disposició del públic. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Peppo and Pets es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Tota la informació relativa a la política de protecció de dades de “Peppo and Pets” es troba a la nostra “Política de Privadesa”.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Peppo and Pets” o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual), així com inscrits als registres públics corresponents, i no se'n permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix. Peppo and Pets vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de lusuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Peppo and Pets” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, Peppo and Pets compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Peppo and Pets” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a què se sotmeten expressament les parts. L'idioma de redacció i d'interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen, Peppo and Pets i Usuari acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals d'Alacant.

© 2022 Peppo and Pets 

bottom of page